Predica din Krefeld - 1 ianuarie 2017


Cuvântul de introducere din Ioan 14:1-3: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

Laudă şi mulţumire Domnului nostru! Deja am auzit cuvinte preţioase. Pe lângă aceasta am putea citi direct Mat. 25:10 şi Apoc. 19:7. Din Ioan 14 am auzit că Domnul nostru a spus: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”. El S-a dus acolo şi a pregătit locul, dar acum este vorba de pregătirea Miresei Mielului care va trăi în acel loc pe care El l-a pregătit deja. De aceea este scris în Mat. 25:10: „cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”.

Vazut ultima data