Predica din Krefeld - 1 martie 2020


            Cuvântul de introducere din 1Tes. 2:13: „...”.

            Cu adevărat este așa că noi trăim în ultima perioadă a timpului de har și revenirea Domnului nostru este în fața ușii, așa cum a spus Domnul nostru în Lc. 21, iar în Lc. 24 a exprimat aceste lucruri „Când veți vedea că se întâmplă toate aceste lucruri...”. Și în legătură cu Israel, că iudeii din toate popoarele se întorc în țara făgăduită. Domnul a spus: „Când se întâmplă aceste lucruri ridicați-vă capetele pentru că voi știți că izbăvirea voastră se apropie”. Ultima făgăduință din Vechiul Testament este că El va trimite un proroc ca Ilie înaintea zilei Domnului, înainte ca soarele să-și piardă strălucirea și luna să se prefacă în sânge. Înainte de a începe ziua Domnului, Domnul Dumnezeu a vrut să trimită un bărbat ca Ilie pentru a aduce toate lucrurile în starea corectă înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat, acest lucru îl putem mărturisi. În Noul Testament, în Mat. 17 și în Mar. 9, Domnul nostru a confirmat aceste lucruri. În Mat. 17:11 este spus că mai întâi va veni Ilie să așeze din nou toate lucrurile în starea corectă. În Fap. 3 în legătură cu Domnul nostru este scris că „pe El cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”(Fap. 3:21).

Vazut ultima data