Predica din Krefeld - 7 iunie 2020


            Cuvântul de introducere din Col. 2:9-10; Ef. 1:3; Col. 2:13-15.

            Îi aducem mulțumire Domnului Dumnezeului nostru pentru scumpul și sfântul Său Cuvânt și pentru harul pe care l-am primit de a-l crede din inimă și prin Duhul să ne fie descoperit. Cine crede cum zice Scriptura acela va vedea slava lui Dumnezeu, va vedea împlinirea profețiilor biblice. Iar noi ca Adunarea întâilor născuți, Adunarea Dumnezeului Celui viu, vom vedea brațul Domnului ridicat. Noi dăm această mărturie că dreapta Domnului menține biruința.

            Scumpii mei frați și surori, dacă ați ști cât de des m-am rugat în felul acesta în ultimele zile: Iubite Domn, Te rog dăruiește-mi credința care ca putere biruitoare a biruit lumea. Eu mă plimb în birou în sus și-n jos și o spun mereu Domnului: Iubite Domn, Te rog dăruiește-mi credința care ca putere biruitoare a biruit lumea. Noi toți știm că gloata biruitoare va vedea Fața lui Dumnezeu și va avea parte de răpire. Este minunat că noi putem purta mai departe Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, putem purta ultimul mesaj mai departe, prin har. Chiar în cel mai important capitol al istoriei mântuirii, în Isaia 53 este scris: „Cine a dăruit credință mesajului nostru? Cui i-a fost descoperit brațul Domnului?”. Iar apoi cu siguranța credinței putem spune că toți cei ce cred vor vedea și vor trăi faptul că brațul Domnului este ridicat.

Vazut ultima data