Predica din Krefeld - Zurich - 28.06.2020


Cuvântul de introducere din Gal. 6:14-16: „...”. Doresc să vă salut din toată inima pe toți, din toată lumea. Noi suntem uniți în Domnul în dragoste, fiindcă noi credem ce ne-a făgăduit Dumnezeu. În cuvântul din introducere am citit: „Dacă este cineva în Hristos atunci este o făptură nouă”. Îi mulțumim Domnului Dumnezeu pentru lucrarea desăvârșită, pentru mesajul timpului prezent, pentru îndurarea pe care ne-a dăruit-o tuturor. Transmitem saluturi din partea multor frați din multe țări. De aici îi salutăm pe toți din toată lumea. Cine și-ar fi putut închipui acum 10, 20 de ani că Evanghelia va fi vestită în toată lumea și toți de pretutindeni s-o poată asculta în direct? Ne gândim la Cuvântul sfânt al Domnului nostru: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. După aceea va veni sfârşitul”

Vazut ultima data