Predica din Krefeld - 5 iulie 2020


Cuvântul de introducere din Rom. 8:28-35, 37: „...”.

Domnului Dumnezeului nostru Îi aducem mulțumire din inimă. Am putea spune că am auzit o predică. Ce har să poți primi Cuvântul, să-l crezi și să ai parte de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu!

Din punct de vedere pământesc, ca Adunare noi trecem printr-un timp al încercărilor, dar și întreaga lume. Și politicienii confirmă că o astfel de stare mondială n-a mai fost niciodată. Au fost diferite epidemii, malarie în diferite locuri, dar ceea ce se petrece acum este cu totul în afara oricărui control. Chiar politicienii vorbesc despre apocalipsă, și prin aceasta ei se referă la revelație și ceea ce este scris în cartea Apocalipsei.

Noi toți am înțeles ceea ce a spus Domnul nostru că se va întâmpla. Noi vom trăi partea timpului de sfârșit. Tot ce este prezis privitor la războaie, foamete, cutremure, încălzirea globală, schimbările climatice – le trăim acum și vom vedea cât le vom mai trăi. Dar ceea ce se va întâmpla pe pământ după răpire o vor trăi necredincioșii; atunci ei vor striga: „munţilor şi stâncilor: «Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului»”(Apoc. 6:16).

 

Vazut ultima data