Predica din Krefeld - 2 august 2020


Fr. Frank Cuvântul de introducere din Ps. 86:1-17: „...”. Vă salut din toată inima mea în scumpul și sfântul Nume al Domnului nostru. Ce prioritate deosebită că noi toți din toată lumea putem asculta, vedea și trăi ceea ce a făcut, hotărât și făgăduit Dumnezeu pentru această perioadă! Ochii și inimile noastre au fost deschise ca noi s-o putem vedea, s-o putem primi. Ce îndurare minunată că noi putem crede așa cum este scris în Scriptură, așa cum este scris în Ps. 86: „Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea”. În toți anii trecuți eu mi-am făcut partea mea. Voi toți știți, prin îndurarea lui Dumnezeu eu am fost activ în Împărăția lui Dumnezeu timp de peste 70 de ani, din care 68 de ani am vestit Cuvântul Domnului. În ultimii 55 de ani m-am dus din țară în țară, din loc în loc, de pe continent pe continent ca să vestesc acest Cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Cum am reamintit și ieri, Îngerul Domnului i-a spus fratelui Branham în mod deosebit: „Dacă nu vor crede la primul semn vor crede la al doilea semn, și anume că Domnul te-a trimis”. Dumnezeu a dovedit Cuvântul Său, la fel cum s-a întâmplat în slujba Domnului nostru. Orbii și-au primit vederea, șchiopii au umblat și surzii și-au primit auzul. Eu am văzut cu ochii mei cum s-au întâmplat aceste lucruri. Dumnezeu n-a dovedit pe acel bărbat, ci Dumne

Vazut ultima data