Predica din Krefeld - 10 iunie 1984


Redifuzata miercuri 10.02.2021

Lc. 24:47-51: „«Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.» El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer”.

          Aceasta este o relatare a unei întâmplări care mie personal mi-a intrat profund în inimă. Domnul nostru nu Și-a pus mâinile în poală când S-a despărțit de ai Săi, ci El Și-a ridicat mâinile, le-a întins peste ai Săi și i-a binecuvântat. Sfânta Scriptură spune că în timp ce El îi binecuvânta S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. El binecuvântează și astăzi. Binecuvântând a fost înălțat la cer, binecuvântând El este în mijlocul poporului Său și binecuvântând El ne va lua Acasă. El ne va spune: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia...” (Mat. 25:34). Domnul nostru binecuvântează pe ai Săi. Eu sunt copleșit de acest fapt minunat. 

Vazut ultima data