Predica din Krefeld - 1 decembrie 2018


Cuvântul de introducere din Ioan 14:1-3: „...”. Mai întâi doresc să vă salut pe toţi din partea fratelui Schmidt. El a avut două intervenţii chirurgicale şi să află în spital. Dar luni sau marţi va ieşi din spital. El se simte bine şi îi salută pe toţi din toată inima. Noi suntem într-o legătură cu toţi fraţii, cu adevăraţii credincioşi de pe întregul pământ, şi pentru aceasta suntem mulţumitori. Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru toate uşile şi inimile deschise pe care El le-a deschis. Evanghelia deplină este vestită până la revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă revenirea Domnului ar avea loc anul acesta atunci Domnul să dăruiască har ca noi să avem parte de răpire. Domnul a hotărât ceasul şi timpul şi aşa se va şi întâmpla

Vazut ultima data