Predica din Krefeld - 7 mai 2017


Cuvântul de introducere din Plân. Ier. 3:22-25: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! – «Domnul este partea mea de moştenire», zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută”.

Mulţumiri Domnului Dumnezeului celui viu pentru harul şi credincioşia Lui! Cine crede acum Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima lui, aceluia i se va descoperi prin Duhul Sfânt. Apostolul Pavel a scris: „omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu; acestea trebuiesc judecate duhovniceşte” (1 Cor. 2:14). De asemenea, Domnul nostru a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Nu poţi încerca să te apropii de Dumnezeu şi Cuvântul Său cu înţelepciune omenească, ci aceasta este posibil doar prin descoperirea Duhului Sfânt.

Vazut ultima data