Predica din Krefeld - 6 august 2017


Cuvântul de introducere din Ps. 34:2-9: „Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi („cei smeriţi” – lb. germ.) şi să se bucure. Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!”.

Domnului Dumnezeului nostru Îi suntem mulţumitori din toată inima că am primit har înaintea Lui. Noi putem crede cum zice Scriptura, iar încrederea ne-am pus-o doar în El şi ştim că niciunul din aceia care şi-au pus încrederea în Domnul şi Răscumpărătorul nostru nu va rămâne de ruşine.

Vazut ultima data