Predica din Krefeld - 4 decembrie 2016


 

Cuvântul de introducere din Evrei 4:14-16: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie”.

Suntem mulţumitori Domnului că putem veni în acest loc ca să ascultăm Cuvântul Lui. Cum am mai spus, noi nu venim în acest loc ca să auzim cuvintele unui om, ci am venit aici ca să auzim pe AȘA VORBEȘTE DOMNUL din Cuvântul lui Dumnezeu.

Vazut ultima data