Predica din Krefeld - 1 februarie 2015


Cuvântul de introducere din Efes. 3:14-21l: „...Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin”. Să ne rugăm: 

Iubite Domn, Îţi dedicăm Ţie această adunare. Vino la dreptul Tău. Tu eşti prezent. Revenirea Ta este aproape. Smulge din foc, astfel încât să fie luate decizii. Iubite Domn, Ţie să-ţi fie adusă slava şi lauda. Binecuvântează pe toţi oamenii de pe întreg pământul, binecuvântează pe fraţii şi surorile noastre care acum sunt în legătură cu noi şi cu Tine în toate popoarele, limbile şi naţiunile. Punem totul în faţa Ta şi Îţi mulţumim, că Tu vei face totul bine. Binecuvântat şi lăudat să fie Numele Tău cel minunat şi sfânt al lui Isus. Amin. 

Vazut ultima data