Predica din Krefeld - 2 martie 2013


[Un frate: 2 Tes. 2.13-17: „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Şi Însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!”. (...)].

Şi eu doresc să vă spun „Bun venit” tuturor, în scumpul Nume al Domnului nostru! De fiecare dată putem cânta din nou „Ei vin din est şi din vest, ei vin din sud şi din nord. Ei vin la ospăţul ceresc, în odaia cerească şi ascultă cuvântul Mântuitorului”. Acesta este harul pe care Domnul ni l-a dăruit ca să venim să ascultăm Cuvântul Lui, cu respect, să-l credem şi să ne fie descoperit.

Vazut ultima data