Predica din Krefeld - 1 ianuarie 2012


 [Fratele Frank se roagă pentru binecuvântarea unui copil]

O, Dumnezeule mare, o, iubite Domn când Tu ai umblat pe pământ ai luat copiii în braţe, i-ai binecuvântat şi ai zis: „Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei”. Tu ai spus: „Dacă nu deveniţi ca nişte copilaşi, nu puteţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu”. Dăruieşte-ne această încredere ca a unui copilaş, această credinţă de copil în fiecare Cuvânt pe care Tu l-ai rostit. [...]

 

Aici am două întrebări care mi-au fost adresate. Prima este: „Dacă timpul harului s-a încheiat deja pentru anumite ţări? De exemplu: pentru Statele Unite sau pentru ţările islamice”.

 

Vazut ultima data