Predica din Krefeld - 2 decembrie 2012


 

[Un frate: Citesc un cuvânt din Fapte 4.24+29-31: „Când au auzit ei aceste lucruri şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: «Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!»...«Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău Celui Sfânt, Isus.» După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”. (...)]

[Se cântă câtarea „Crede numai” (...). Are loc binecuvântarea unui copilaş (...). Se cântă cântarea „Dăm cinste lui Isus, dăm cinste lui Isus”. Se cântă cântarea „Maranata”].

Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze împreună! Avem vizitatori din întreaga Europă, din Danemarca până în Italia; din România până în Anglia. Suntem mulţumitori lui Dumnezeu, din toată inima, că încă mai putem să ne adunăm pace.

Vazut ultima data