Predica din Krefeld - 3 mai 2014


Fratele Miskis: […] Efeseni 4:7-13: „Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: «S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.» Şi acest:«S-a suit», ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? Cel se S-a coborât, este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” – până aici din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze acest Cuvânt şi să-l împlinească în noi. Ne ridicăm pentru rugăciune.

 

Vazut ultima data