Scrisoare circulară din aprilie 2018

Scrisoare circulară din aprilie 2018

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI și Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu textul din Ioan 8:31:

 „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”.

Prorocul Mica s-a ridicat împotriva celor patru sute de proroci care proroceau sub o inspiraţie falsă, şi a spus: „Viu este DOMNUL, că voi vesti ce-mi va spune DOMNUL” (1Împ. 22:14).

Aceasta a fost şi hotărârea mea de la bun început. La sfârşitul mesajului său, omul lui Dumnezeu a putut declara: „Auziţi, popoare, toate!” (1Împ. 22:28)......

Vazut ultima data