Scrisoare circulara 2012 aprilie

Scrisoare circulara 2012 aprilie

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Efeseni 3:3-4, care mi se aplică pe deplin mie şi tuturor adevăraţilor credincioşi din acest timp:

„Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos”.

Pavel a folosit fiecare ocazie ca să predice ceea ce i-a fost descoperit, chiar şi când aceasta ţinea de dimineaţa devreme până seara târziu (Fapte 28:23). 

Vazut ultima data