Scrisoare circulara 1974 septembrie

Scrisoare circulara 1974 septembrie

 

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru, cu Tit 1:1-3: “Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”

 

Astăzi, acest cuvânt ni se adresează şi nouă. În toate timpurile, Domnul a avut slujitorii Săi care au propovăduit aleşilor Cuvântul lui Dumnezeu conform Adevărului

Vazut ultima data