Scrisoare circulara 2007 martie

Scrisoare circulara 2007 martie

 

Vă salut pe toţi în Numele DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din Matei 16:16, adevărata mărturisire a apostolului Petru, mărturisire care va fi dată şi fiecăruia dintre noi, prin descoperire:

 

 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: ”Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu!”  Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: ”Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 16:16,17).

 

Vazut ultima data