Scrisoare Circulara - 2010 Decembrie

Scrisoare Circulara - 2010 Decembrie

Vă salut din inimă pe toţi, iubiţii mei fraţi şi surori din întreaga lume cu Cuvântul din 1 Tesaloniceni 2:13: „De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.”

 

De la chemarea mea, Dumnezeul cel Atotputernic m-a însoţit pe parcursul unei jumătăţi de secol în călătoriile misionare în cele 155 de ţări, dintre care 15 sunt ţări islamice. Aşa cum s-a întâmplat cu Eliezer, El mi-a dat har întotdeauna în aceste călătorii şi din toate naţiunile a chemat afară oameni care cred aşa cum spune Scriptura. Toţi cei ce fac parte din Biserica Mireasă pot veni la izvor ca Rebeca şi să bea din apa vieţii şi să mănânce din pâinea vieţii. Duhul Sfânt îi călăuzeşte în tot adevărul prin vestirea Evangheliei. 

 

Vazut ultima data