Scrisoare Circulara - 2010 Mai

Scrisoare Circulara - 2010 Mai

Din adâncul inimii vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu următorul text din Matei 4:4: 

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

                                                                                        (Deuteronom 8:3)

La început Dumnezeu a spus, „Să fie lumină!” şi a fost lumină. Şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. La început a fost Cuvântul, nu răstălmăcirea. „La început a fost Cuvântul (în textul ebraic este scris: Dabar – „Cel ce vorbeşte”)…În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:1-5). 

Vazut ultima data