Scrisoare Circulara - 2006 Decembrie

Scrisoare Circulara - 2006 Decembrie

Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în Numele scump al lui Isus Hristos, cu cuvântul din Rom. 9:24-26: „Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri, după cum zice în Osea: „Voi numi „popor al Meu”, pe cel ce nu era poporul Meu, şi „prea iubită”, pe cea care nu era prea iubită. Şi acolo unde li se zicea: „Voi nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului cel viu.”(Osea 1:10).

Mai înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a plănuit să aibă fii şi fiice. Adam a fost fiul creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Isus Hristos, al doilea Adam, este Fiul născut al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt – Însuşi chipul lui Dumnezeu (2 Cor. 4:4, Evrei 1:3). Naşterea Fiului lui Dumnezeu a fost anunţată de-a lungul întregului Vechi Testament, iar la începutul Noului Testament vedem împlinirea acesteia (Matei 1:18-25, Luca 2:1-14). 

Vazut ultima data