Scrisoare Circulara - 2007 Decembrie

Scrisoare Circulara - 2007 Decembrie

 

Dorim să transmitem salutări deosebite tuturor fraţilor şi surorilor din toate ţările şi de pe toate continentele, cu textul din 2Cor.4:5,6: „Noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus.  Căci Dumnezeu, care a zis: ,,Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”

Acest cuvânt se aplică tuturor adevăraţilor slujitori ai lui Dumnezeu. Nici unul nu s-a prezentat pe sine, ci fiecare din ei a slujit Domnului şi, în acelaşi timp, poporului lui Dumnezeu, în conformitate cu chemarea şi însărcinarea pe care a primit-o. 

Vazut ultima data