Scrisoare circulara - 2007 octombrie

Scrisoare circulara - 2007 octombrie

              Vrem să îi salutăm în mod deosebit pe fraţii şi surorile noastre în

Isus Hristos, DOMNUL nostru, din toate naţiunile pământului. În această scrisoare circulară vom încerca să arătăm responsabilitatea care însoţeşte o 

 chemare şi o însărcinare  divină.

Când prorocul Isaia a ajuns în prezenţa lui Dumnezeu într-o vedenie şi a auzit cuvintele: „Sfânt, sfânt, sfânt este DOMNUL oştirilor!”, el a strigat: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate...” Atunci cărbunele aprins i-a atins buzele şi vina şi păcatul au fost luate de la el. „Am auzit glasul  DOMNULUI, întrebând: ‚Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isa.6.8).

 

Vazut ultima data