Scrisoare circulara - 1982 septembrie

Scrisoare circulara - 1982 septembrie

Vă salut din adâncul inimii în preţiosul Nume al preaiubitului nostru Mântuitor şi Domn, Isus Hristos. Luăm ca bază a meditaţiei noastre acest cuvânt al apostolului Pavel din 1 Corinteni 15.10 : „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt.”

Prin har, nu prin meritele proprii, suntem noi ceea ce Dumnezeu a făcut din noi. Şi noi putem face parte din numărul celor care au primit din belşugul harului Său, fiindcă El ne-a dat har. Omeneşte vorbind, suntem biete creaturi neajutorate. Nu e nevoie să ni se spună acest lucru. Dar în faţa lui Dumnezeu suntem o făptură nouă în Isus Hristos, Domnul nostru.

Vazut ultima data