Scrisoare circulara - 1984 martie

Scrisoare circulara - 1984 martie

Vă salut din inimă pe toţi în Numele Domnului. Pentru introducere voi citi textul din Luca 11:33-36, unde Domnul a spus: „Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă; ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră, să vadă lumina.” Dumnezeu a aşezat lumina de la începutul lucrării Sale de creaţie. El a spus: „Să fie lumină!”, şi a fost lumină. Atâta timp cât pretutindeni exista întunericul, pământul era pustiu şi gol. De îndată ce a venit lumina, a venit la existenţă şi viaţa, căci lumina şi viaţa aparţin împreună.

            Chiar la începutul lucrării de mântuire a apărut lumina şi viaţa. Ioan 1:4: „În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.”

Vazut ultima data