Scrisoare circulara - 1987 august

Scrisoare circulara - 1987 august

 

Vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului, cu cuvântul din Tit 1:1-3: Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru“.

Această afirmaţie ar fi putut-o aşeza Pavel la începutul fiecărei epistole scrise de el şi, deasemenea, acelaşi text ar putea fi folosit ca principal cuvânt pentru fiecare predică a unui adevărat bărbat al lui Dumnezeu. Dumnezeu are doar un singur plan, o singură biserică, doar un singur fel de a lucra.

Vazut ultima data