Scrisoare circulara - 1988 octombrie

Scrisoare circulara - 1988 octombrie

 

            Vă salut din inimă în Numele scump a Domnului nostru Isus Hristos, cu cuvântul din 1 Corinteni 2:12-13: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti”.

            Este har şi încă o dată har, dacă cineva poate recunoaşte în timpul harului ce ni s-a dăruit de fapt nouă în Hristos. Apostolul a adus la suprafaţă prin descoperirea Duhului, în Numele Domnului, ceea ce este valabil pentru fiecare timp. Cuvântul scris care este inspirat de Duhul, poate fi descoperit şi făcut viu numai prin acelaşi Duh.

Vazut ultima data