Scrisoare circulara - 1992 decembrie

Scrisoare circulara - 1992 decembrie

 

Decembrie 1992

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Isaia 45, 11:

“Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel, şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mânilor Mele?”

Ce îndrumare importantă. Domnul a vorbit personal. EL vrea, ca noi să-L întrebăm asupra lucrurilor viitoare. Dar cum putem să-L întrebăm pe Dumnezeu asupra viitorului? Şi cum putem noi ca fii ai Lui, să-I încredinţăm lucrarea mîinilor Lui şi să-L lăsăm să lucreze? Adresîndu-ne Lui plini de încredere în rugăciune şi atunci El ne va trimite răspunsul infailibil prin Cuvîntul Său. Noi nu tălmăcim şi nu explicăm, ci ne lăsăm conduşi prin Duh în Cuvîntul profetic, care ştie şi descoperă viitorul. În proorocia biblică este vorba în mod deosebit de timpul primei veniri a lui Hristos şi de timpul de acum, dinaintea revenirii Sale. În ambele cazuri s-a spus amănunţit prin Cuvînt totul dinainte.

Vazut ultima data