Scrisoare circulara - 1994 martie

Scrisoare circulara - 1994 martie

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Dan. 12, 9: "Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite pînă la vremea sfîrşitului."

Daniel şi toţi proorocii Vechiului Testament au trecut în veşnicie fără să trăiască ceea ce au primit descoperit şi vestit prin Duhul. Pavel şi toţi ceilalţi apostoli au trecut de asemenea în veşnicie după ce au dovedit partea lor din proorocia care urma să se împlinească atunci. Descoperirile care i-au fost date lui Daniel, sînt destinate mai ales pentru Israel şi trebuie să rămînă ascunse pînă în timpul sfîrşitului, deci pînă în ultimele zile. Mie nu îmi este cunoscut nici un text biblic în care Pavel sau ceilalţi apostoli să fi citat din cartea lui Daniel în cuvîntările lor. Ei au făcut-o de sute de ori prin folosirea textelor care erau actuale pentru istoria mîntuirii de atunci.

Vazut ultima data