Scrisoare circulara - 1995 aprilie

Scrisoare circulara - 1995 aprilie

       Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din inimă în Numele scump al DOMNULUI cu cuvîntul din Efeseni 1, 3-5:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale."

 

Vazut ultima data