Scrisoare circulara - 2000 Editia

Scrisoare circulara - 2000 Editia

Salutări deosebite adevăraţilor credincioşi, copiii lui Dumnezeu din întreaga lume care cred aşa cum zice Scriptura, în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din Evrei 10:36-37: “Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. “Încă puţină, foarte puţină vreme” şi “Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi”. 

De data aceasta, aş vrea să privesc în trecut şi în mod special la cei 40 de ani care au trecut de când a început lucrarea misionară din Krefeld. În Scriptură numărul 40 are o importanţă deosebită.

Vazut ultima data