Scrisoare circulara - 2005 decembrie

Scrisoare circulara - 2005 decembrie

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, vă salut din inimă cu textul din Faptele Apostolilor 20.26-27: „De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu” şi cu acest citat din Apocalipsa 1.4: „Ioan, către cele şapte Biserici, cari sânt în Asia: har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, cari stau înaintea scaunului Său de domnie”. 

Oricine scrie despre planul de mântuire al lui Dumnezeu cu omenirea, trebuie să includă trecutul, prezentul şi viitorul. 

Vazut ultima data