Deosebirea duhului

Deosebirea duhului

Noi ştim sigur că în ziua judecăţii vom fi puşi faţă-n faţă cu această generaţie. Noi ca predicatori, vom fi judecători, şi oamenii cărora le-am vorbit vor fi hotărîţi pentru locul lor veşnic prin poziţia lor faţă de Cuvîntul pe care l-am adus noi. De aceea Doamne, noi vom fi judecători în ziua aceea pentru sau împotriva acestei generaţii căreia i-am predicat.

O, Dumnezeule şi Tată, noi ne rugăm în Numele lui Isus, nu ne lăsa să spunem un cuvînt greşit. Lasă-ne să fim cu o inimă sinceră şi o minte clară, pentru a primi lucrurile Tale, ca apoi să fim în stare după ziua aceasta să fim mai bine înarmaţi pentru a merge pe diferitele cîmpuri de lucru, deoarece ne-am întîlnit cu Tine. Admite, Doamne. TU să fii propovăduitorul nostru, urechea noastră, limba noastră şi gândul nostru. Rugăciunea inimii mele, gândurile mele, tot ce este în mine, în fraţii şi surorile mele, să fie plăcut înaintea Ta, o Doamne, pentru ca noi să fim umpluţi cu Duhul Tău şi să fim străpunşi de prezenţa Ta aici, ca încăperea — nu clădirea, în care ne aflăm, ci locuinţa în care trăim — să fie transformată într-un nor de măreţie dumnezeiască. Fie ca în această dimineaţă să plecăm de aici umpluţi cu Duhul Sfînt, să fim mai mult ca înainte plini de rîvnă să aducem acest mesaj acestei generaţii muritoare în care trăim. Ascultă-ne Doamne, şi vorbeşte-ne prin Cuvîntul Tău, căci noi ne rugăm în Numele Fiului Tău şi Salvatorului nostru, Isus Hristos. Amin.

Vazut ultima data