Pentru ce a fost dat Duhul Sfant

Pentru ce a fost dat Duhul Sfant

Ieri seară am vorbit despre tema: „Ce este Duhul Sfînt?“ Noi am recunoscut că în aceasta este cuprins tot ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. În aceasta este cuprins tot ce are nevoie Biserica lui Dumnezeu. Noi am observat că El este pecetea, Mîngîietorul, odihna, bucuria, pacea şi învierea (Rom. 8, 11). Tot ce i-a făgăduit Dumnezeu Bisericii Sale, este în Duhul Sfînt.

Cu ce scop a trimis Dumnezeu, Duhul Sfînt? Pentru ce a fost El dat? Dacă este ceva aşa de mare, atunci noi trebuie să recunoaştem pentru ce L-a trimis Dumnezeu.

Noi vrem să mai vorbim dacă El este prezent pentru voi; cum Îl primiţi voi şi cum recunoaşteţi că L-aţi primit. Pe baza Sfintei Scripturi trecem prin această temă, căci un text biblic îl luminează pe celălalt. În orice caz, Scriptura este decisivă. După aceea, cei care vor să primească Duhul Sfînt pot să vină în faţă. Eu sper că prin aceasta începe trezirea şi este continuată prin Duhul Sfînt.

Eu cred că mîine seară vor fi mulţi în aceste încăperi pentru adunare. Eu am impresia că ar fi bine dacă cîţiva predicatori şi oameni care au experinţă, i-ar conduce pe alţii în rugăciune pentru primirea Duhului Sfînt, fie în case sau aici. Cine este interesat, poate să se anunţe. Noi am fi bucuroşi pentru colaborarea voastră, pentru că eu ştiu că toţi sînt interesaţi. Este foarte important.

Gîndiţi-vă: „Cine salvează pe altul de pe drumul pierzării, va salva sufletul lui şi o sumedenie de păcate vor fi acoperite.“ Mireasa lui Hristos este înfometată şi însetată. Ea se află în durerile naşterii, pentru a fi născuţi copiii lui Dumnezeu.

Acum vrem să ne aplecăm capetele pentru rugăciune, înainte de a citi din Scriptură. Înainte de rugăciune, aplecaţi-vă capetele, şi dacă aveţi o problemă, ridicaţi mîna şi ziceţi: „O, Dumnezeule, eu îmi ridic mîna. Eu am o problemă. Eu mă rog ca Tu să Mă ajuţi, o, Doamne." Dumnezeu să vă binecuvînteze pe toţi. EL vă vede mîinile.

Vazut ultima data