Pe aripile unui porumbel alb ca zapada

Pe aripile unui porumbel alb ca zapada

Noi vrem să ne aplecăm capetele:

Scumpe DOAMNE, noi îţi mulţumim în seara aceasta pentru făgăduinţa revenirii DOMNULUI Isus, când ne vom întâlni la o adunare mare care nu se va sfârşi. Cu cântece de bucurie te vom lăuda neîncetat în epocile viitoare. Noi Te rugăm pentru binecuvântarea Ta peste adunarea din seara aceasta. Noi Te rugăm pentru binecuvântările Tale peste această capelă, peste toţi acei care au o însărcinare, pentru păstori, lucrători şi toţi ceilalţi.

Noi Te rugăm, DOAMNE, să-i binecuvântezi pe toţi acei care au călătorit multe mile pentru a fi în adunare. Pune braţul Tău deasupra lor când vor merge acasă. Îngăduie, DOAMNE. Fie ca noi să venim mai des în locul acesta, numit "casa lui Dumnezeu", pentru rugăciune. Binecuvântează-i pe toţi care ascultă în seara aceasta prin legătura telefonică, DOAMNE. Admite ca fiecare care nu este încă mântuit, să-L recunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor. Vindecă toţi bolnavii şi suferinzii. Tată, slujitorul Tău stă la dispoziţie pentru slujbă. În Numele lui Isus. Amin.

Vazut ultima data