Sete

Sete

Bună seara, prieteni. Este un privilegiu să fiu în seara aceasta aici. Astăzi sunt pentru a două oară aici în adunarea Grantway la fratele meu credincios Mack, la lucrătorii de aici şi creştinii din diferite biserici care s-au adunat aici împreună cu fratele Lee Vayle. Mai înainte m-am întâlnit cu un frate care a fost foarte bun prieten cu fratele F. F. Bosworth. El nu a ştiut că fratele Bosworth a trecut dincolo pentru a se întâlni cu DOMNUL. Eu am spus: "Eu mă simt de parcă m-am întâlnit cu Elisei care i-a turnat apa pe mâini lui Ilie." El au fost în străinătate şi nu au ştiut că fratele Bosworth a trecut dincolo să se întâlnească cu DOMNUL. El a fost în vârstă de optzeci şi patru de ani.

Eu vreau să-i salut pe toţi în toată ţara care ascultă în seara aceasta prin transmisie telefonică; din California până la New York, în Texas şi în diferite regiuni din naţiune, până la Maine. Sistemul telefonic pe care l-am primit, este o mare binecuvântare. De la bunul nostru prieten fratele Pearry Green, am aflat că există nu numai posibilitatea de transmisie telefonică, ci puteţi vedea şi în televizoarele voastre. Ei sunt acum ocupaţi cu aceasta.

Vazut ultima data