A-L chema pe Isus sa actioneze

A-L chema pe Isus sa actioneze

Noi citim Cuvântul DOMNULUI. În Evanghelia după Matei, cap. 8, de la versetul 23, se spune: ,,Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El, şi L-au deşteptat, strigând: ,DOAMNE, scapă-ne, că pierim!' El le-a zis: ,De ce vă este frică, puţin credincioşilor?' Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare. Oamenii aceia se mirau, şi ziceau: ,Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?' ”

Să ne plecăm capetele pentru rugăciune:

Tatăl nostru ceresc, noi suntem aşa de bucuroşi în seara aceasta, ştiind că acest UNIC şi mare Dumnezeu, căruia trebuie să-I dea ascultare chiar şi vânturile şi marea, este cu noi. Noi suntem mulţumitori că mai avem şi astăzi această mărturie puternică: că El trăieşte şi că ştim că El este veşnic şi nu poate muri niciodată. El trăieşte mereu şi nouă, fiii oamenilor, ne-a arătat în zilele acestea marea Lui milă. Noi suntem un popor nevoiaş, DOAMNE, aşa de nevoiaş încât nimeni în afară de Tine nu ne poate ajuta în necazul nostru. De aceea noi aşteptăm în seara aceasta că Tu să vii în adunarea noastră şi să Te descoperi, iertându-ne păcatele noastre, întărind credinţa noastră, DOAMNE, şi să vindeci bolile şi suferinţele noastre. Fie ca noi să mergem în seara aceasta fericiţi acasă şi să spunem ca ucenicii din Emaus: ,,Nu ardea inima în noi când El ne vorbea?” Noi Te rugăm pentru aceasta în Numele Lui. Amin. Vă puteţi aşeza.

Vazut ultima data