Predica din Krefeld - 5 august 2012


[Un frate: doresc să citesc 1 Tim. 3.16:„Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei. «Dumnezeu1 a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă»”. Aşa este. Amin. (...)]

[Se cântă cântarea „Eu doresc să-L văd pe Acela (...)]Amin. Îi rog pe părinţi să vină în faţă cu copiii ca să fie binecuvântaţi. Mai cântăm încă o cântare minunată „Îl iubesc, Îl iubesc” (...). Cântăm această cântare şi în limba engleză (...).

[Începe dedicarea copilaşilor (...).]

Şi pe cine avem aici? Matei... Doamne iubit, Dumnezeule veşnic credinicos, Tu ai dat fratelui şi surorii noastre un copil sănătos, un fiu, un Matei. Ei Ţi-l aduc Ţie ca să poată să-Ţi fie dedicat. Tu ai spus şi mai spui: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi”. Tu i-ai iubit, i-ai binecuvântat. Binecuvântează-l pe Matei, binecuvântează părinţii. Matei, fii dedicat lui Dumnezeu şi fii binecuvântat pentru timp şi veşnicie. În Numele sfânt al lui Isus. Aleluia. Amin.

1 Întraducerea Menge n.tr.

Vazut ultima data