Pregatirea Bisericii pentru revenirea Domnului

Pregatirea Bisericii pentru revenirea Domnului

Stimaţi ascultători, iubiţi fraţi şi surori, vă salut pe toţi în Numele Domnului Isus Hristos şi cu această ocazie.

Cine se gândeşte cu seriozitate la lucrarea lui Dumnezeu din timpul acesta, va constata imediat că Împărăţia lui Dumnezeu nu constă numai în vorbe, ci în puterea şi legitimarea Duhului Său cel Sfânt.

Toate religiile au cuvinte, dar Isus Hristos a făgăduit – Faptele apostolilor 1:8: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Martorii adevăraţi ai lui Isus Hristos au putut mărturisi în toate timpurile despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor prin slujba lor.

 

Vazut ultima data