Predica din Krefeld - 1 Iunie 2019


Cuvântul de introducere din Ioan 15:14-17 „...”. Îi aducem laude şi mulţumiri Domnului că noi putem crede din inimă ceea ce ne-a făgăduit El. „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”. „Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”(Mat. 18:20). Iar noi putem spune că Domnul ne-a descoperit Numele Lui. Toţi genunchii se vor pleca în acest Nume şi fiecare limbă va mărturisi că El este Domnul, spre slava lui Dumnezeu. Astăzi suntem adunaţi în acest loc, internaţional, de aproape şi de departe, din toate ţările învecinate şi de pretutindeni. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze, aşa încât să luăm cu noi o binecuvântare care rămâne. Toţi ştim că revenirea Domnului este foarte aproape. Noi am recunoscut semnele timpului şi le-am şi înţeles. Am înţeles ce a spus Domnul nostru: „Când veţi vedea că toate aceste lucruri se întâmplă ridicaţi-vă capetele pentru că voi ştiţi că izbăvirea voastră se apropie”. Exact aşa, prin har, noi credem şi primim făgăduinţa principală care a trebuit să se împlinească înaintea revenirii Domnului şi ştim că scumpul nostru frate Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul divin pentru poporul lui Dumnezeu. Astăzi noi n-am fi avut niciun mesaj dacă Domnul Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe mesager. Iar prin aceasta Scriptura s-a împlinit

Vazut ultima data