Predica din Krefeld - 4 august 2018


Fr. Frank

 

Cuvântul de introducere din Ps. 103:1-5, 8: „Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvintează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul...

Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate”.

Doresc să vă spun tuturor un bun venit călduros. Noi suntem adunaţi de aproape şi de departe, de pe diferite continente. Îi suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru că există un loc unde ne adunăm împreună doar cu un singur scop: să auzim Cuvântul adevărat şi să trăim pregătirea noastră personală pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos.

Vazut ultima data