Predica din Krefeld - 31 mai 2008

Evanghelia.ro - Predica de la Krefeld din 31 mai 2008

Ewald Frank

 

Şi eu la rândul meu doresc ca să vă spun tuturor, indiferent de ţară, limbă sau culoare, un “Bine aţi venit!” în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze şi împreună cu noi pe toţi aceia care I se închină.

Astăzi avem veşti bune, şi anume că începând de acum putem fi auziţi în toată lumea în 10 limbi diferite: în germană, română, poloneză, italiană, engleză, cehă, portugheză, franceză, rusă şi spaniolă. Suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu pentru faptul că toată lumea are posibilitatea de a intra în legătură directă cu noi, că poate vedea şi auzi cu ajutorul transmisiunilor prin Internet.

Astăzi noi aşteptăm ca Dumnezeu să facă în mijlocul nostru lucruri mari şi puternice. Voi citi un verset din Isaia 43:1 „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!” Şi acum urmează o mărturie minunată, Cuvântul lui Dumnezeu: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu”. Spuneţi „Amin!” la acest Cuvânt minunat.

Vă aducem multe salutări şi în mod deosebit din partea fraţilor din multe ţări care sunt uniţi cu noi prin Duhul. În acest sfârşit de săptămână dorim să privim la lucrurile din Sfânta Scriptură, pentru a arăta planul de mântuire al lui Dumnezeu cu omenirea.

Vazut ultima data