Predica din Krefeld - 2 septembrie 2018


Cuvântul de introducere din Ioan 14:1-3: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

Cu toate că vestirea de ieri seară a avut loc în slăbiciune, Cuvântul Domnului este puternic de fiecare dată şi îşi atinge scopul în viaţa acelora care îl cred. Fratele Borg a accentuat foarte bine acest lucru: cine Îl crede pe Dumnezeu acela se încrede în El, şi cine se încrede în El, acela Îl crede. Iar acest lucru îl putem spune despre noi toţi: noi nu venim aici de pe întregul pământ doar pentru că dorim să venim în acest loc. Noi venim pentru că Îl credem pe Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu, credem Cuvântul lui Dumnezeu şi credem că El va face totul bine. Fie ca fraţii să ştie că eu am citit fiecare salut, fiecare mail. Noi suntem într-o legătură cu Domnul şi unii cu alţii.

Vazut ultima data