Predica din Krefeld - 6 iunie 2020


Cuvântul de introducere din Ps. 33:4, 6, 9, 11-12, 20-22 (...). Din toată inima și noi îi salutăm pe toți din toate popoarele, limbile și națiunile. Din adâncul inimii Îi suntem mulțumitori Domnului Dumnezeu pentru posibilitatea de a vesti acest Cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu întregii omeniri. Prin fratele Borg am auzit ceea ce este scris în Ps. 33. Doresc să fac încă o observație. Eu îl cunosc pe fratele Borg de 65 de ani, iar pe fratele Schmidt îl cunosc de 60 de ani. Noi am parcurs calea Domnului împreună și am trecut împreună prin toate încercările. Foarte pe scurt dorim să ne referim la situația existentă acum pe întregul pământ. Am scris-o în ultima scrisoare circulară. Fie că este vorba despre schimbarea climei, încălzirea globală, catastrofe, totul se întâmplă în toată lumea. Noi am ajuns în această stare. Mulți își pot reaminti că la sfârșitul anului trecut am spus de repetate ori că timpul este aproape. Am vrut să spun și eu așa cum este scris în Lc. 2, când Simeon l-a luat pe Pruncul Isus în mâinile sale, L-a lăudat pe Domnul nostru și a zis: „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta”(vers. 29-30).

Vazut ultima data