Predica din Krefeld - 5 Septembrie 2010

Ewald Frank - Predica de la Krefeld din 5 Septembrie 2010

 

 

Veşnicul şi credinciosul Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să fie cu noi. El să ne vorbească şi să lucreze în mijlocul nostru şi în inimile noastre, astfel încât toţi să fie binecuvântaţi cu adevărat, aşa cum a spus Domnul Dumnezeu lui Avraam: „...te voi binecuvânta; ... şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta...”.

Noi suntem mulţumitori din toată inima noastră, fiindcă noi trăim acum, în ultima perioadă a timpului de har şi, conştient, putem fi martori la ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Eu nu ştiu exact dacă noi cu toţii suntem conştienţi de acest fapt, dar noi am ajuns acum într-o perioadă cum a fost, de exemplu, în timpul lui Moise, când Dumnezeu a împlinit făgăduinţele pe care le-a dat lui Avraam sau cum a fost situaţia în timpul lui Iosua, când cu ajutorul chivotului, a Cuvântului descoperit, a avut loc intrarea în ţara făgăduită; sau aşa cum a fost în timpul când a trăit Ioan Botezătorul, prin harul Domnului: Luca 16.16: „Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală”. A fost o perioadă când aşa a fost trăit.

Vazut ultima data