Predica din Krefeld - 4 ianuarie 2020


Cuvântul de introducere din Rom. 15:4-5; 13: „...”. Îi aducem mulțumire Domnului că ne putem strânge împreună nederanjați pentru a asculta Cuvântul scump și prețios, ca să facem trăirile noastre mântuitoare cu Dumnezeul nostru. Bun venit călduros tuturor! Este minunat că Domnul cheamă afară din toate popoarele și din toate limbile. Îi mulțumim Domnului pentru toate ușile deschise, Îi mulțumim pentru toate inimile deschise. Toți care trăiesc ceva cu Dumnezeu pot da mărturie despre ceea ce face Dumnezeu. Ne uităm în urmă la mulți ani care au trecut. În acest an se vor împlini 55 de ani de când Domnul l-a luat Acasă pe robul și prorocul Său. Al cincizecilea an înseamnă Cincizecime. Cincizecimea înseamnă revărsarea cu Duhul Sfânt. În Vechiul Testament la fiecare al cincizecilea an era un an jubiliar (an de veselie), un an de îndurare. Toți cei ce erau datornici puteau pleca liberi, și se puteau întoarce înapoi la moștenirea lor de care aparțineau. Domnul nostru, după învierea Sa, a vorbit cu ucenicii Săi timp de patruzeci de zile despre Împărăția lui Dumnezeu. Apoi au mai trecut încă zece zile; în totalitate cincizeci de zile, și apoi a avut loc revărsarea Duhului Sfânt

Vazut ultima data