Predica din Krefeld - 4 februarie 2018


Cuvântul de introducere din 1 Tes. 4:15-18: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte”.

Vă spun un călduros bun venit în Numele scump şi sfânt al Domnului nostru Isus Hristos. Noi şi corul am cântat cântări minunate şi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu. Scumpi fraţi şi surori, este scris în Mat. 24:45-47 că nu doar unul singur dă hrana mai departe, ci toţi fraţii de pe întregul pământ pot da mai departe aceeaşi hrană spirituală.ceea ce Domnul le-a încredinţat. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură observăm că Domnul nostru a luat pâinile, apoi simplu le-a frânt şi le-a dat mai departe şi mii de oameni au fost hrăniţi, iar pe deasupra au fost strânse doisprezece coşuri de fărâmituri. Era acolo un băieţel care avea cinci pâini şi doi peşti şi au fost strânse doisprezece coşuri de fărâmituri. De ce? Pentru că erau doisprezece apostoli, pentru ca aceştia să poată da mai departe 

Vazut ultima data