Predica din Krefeld - 3 februarie 2018


Cuvântul de introducere din Evrei 12:25-29: „Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: «Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.» Cuvintele acestea «încă o dată» arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este «un foc mistuitor»”.

Dragi fraţi şi surori, suntem mulţumitori din toată inima că ne putem aduna împreună nederanjaţi şi putem asculta Cuvântul lui Dumnezeu. În Cuvântul din introducere ni s-a spus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, să nu vă împietriţi inimile!” și noi vom intra pe scurt în această temă.

Vazut ultima data